Privacybeleid

1.1 Privacy statement: Medium Nederland acht de bescherming van de persoonlijke gegevens en levenssfeer van de gebruikers, abonnees en bezoekers van groot belang voor de uitoefening van haar dienstverlening. Medium Nederland is het platform met de beste mediums met 20/20 Visie. 
 
1.2 Privacy – Medium Nederland draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Medium Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 
 
1.3 Verwerking persoonsgegevens – In kader van de dienstverlening door mediumnederland.com worden gegevens vastgelegd. Medium Nederland gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om abonnees op de hoogte te houden van updates met betrekking tot de aangeboden producten en diensten. Medium Nederland beoogt daarbij rekening met de voorkeuren van de gebruikers te houden. U kunt de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. Dit doet u door een bericht te verzenden via het contactformulier.  
 
1.4 Cookies – Medium Nederland maakt door middel van haar dienstverlening gebruik van cookies op de website mediumnederland.com.
 
1.5 Copyright – Het is niet toegestaan voor de gebruikers van de website om auteursrechtelijke beschermde content, werken, materiaal of inhoud van de website mediumnederland.com openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van mediumnederland.com.
 
1.6 Eigendomsrechten – Door het plaatsen van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de gebruiker en/of consulent(e) op de website mediumnederland.com geeft de gebruiker volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Medium Nederland dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder andere voor reclame- en andere (commerciële) doeleinden, ten behoeve van mediumnederland.com.
 
1.7 Consulent(e)/gebruiker stemt in tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website mediumnederland.com geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Consulent(e)/gebruiker vrijwaart mediumnederland.com terzake van vorderingen van derden.
 
1.8 Mediumnederland.com heeft het recht, echter geen plicht, om content op de website aan te passen/en of te verwijderen, indien – naar oordeel van Medium Nederland – sprake is van (mogelijke) inbreuk op het recht van derden. 
 
1.9 Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam mediumnederland.com en het logo van mediumnederland.com, waarvan in ieder geval de merkrechten, berusten bij Medium Nederland.
 
1.10 mediumnederland.com behoudt het recht om content op de website zonder overleg te verwijderen indien dit, naar uitsluitend oordeel van mediumnederland.com, in strijd is met goede zeden of onrechtmatig.
 
1.11 Medium Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van Medium Nederland. 

If you’ve been forced to write corporate letters , or speeches for a business and you’re aware of the importance of professional writing assistance. Professional writers know how to effectively argue without making any grammatical or punctuation errors. The assistance of a professional https://dailyiowan.com/2021/08/03/4-most-in-demand-essay-writing-services-in-2021-updated-ranking/ writer can make the most simple tasks seem difficult for busy professionals. Below are the benefits of employing professional writers on the next job.

1.12 Betalen via in3. Bij betalen via de mogelijkheid “in 3 termijnen” ofwel in3 gelden extra privacy regels welke u hier kunt vinden: https://payin3.eu/nl/privacyverklaringen/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *